">

Bienvenue chez Bachi

Press Release - Dutch

Press Release - Dutch

Het milieu is een belangrijk uitdaging geworden en bedrijven maken zich steeds meer zorgen over de gevolgen van hun activiteiten op de natuurlijke hulpbronnen.

Ook binnen de farmaceutische industrie leeft dit groeiend bewustzijn. BACHI, de koepelorganisatie van de industrie van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten, heeft daarom meer dan een jaar geleden besloten een milieucharter op te stellen ("The Bachi Environmental Charter"). Bachi wil op deze manier haar leden aanmoedigen om vanaf nu een verantwoordelijke en duurzame aanpak te volgen.

Met het charter wenst BACHI de milieuduurzaamheid van activiteiten en producten in de gezondheidssector te verbeteren en daarmee de ecologische voetafdruk van de farmaceutische industrie te verminderen.

Overtuigd dat we iets voor de planeet moeten doen en de opwarming van de aarde zoveel mogelijk moeten beperken, heeft de vereniging de ambitie om haar leden te inspireren en te motiveren om ecologisch verantwoorde keuzes te maken, en dit vanaf de aankoop van grondstoffen voor hun producten.

Door zich bij dit initiatief aan te sluiten, verbinden de leden zich ertoe de beginselen van het charter na te leven. Terwijl sommige leden momenteel enkel hun toestemming gegeven hebben, hebben anderen al één of meer concrete acties ondernomen. Om hen onder de aandacht te brengen en de zichtbaarheid die zij verdienen te geven heeft BACHI ervoor gezorgd dat deze acties in het charter vermeld worden, evenals op de Bachi website.

Om meer te weten over de ecologisch verantwoorde acties van de leden van BACHI en om het charter te downloaden, ga naar www.bachi.be/bec

Milieubescherming gaat ons allemaal aan, laten we vandaag samen handelen voor een duurzamere wereld morgen. BACHI gaat deze collectieve uitdaging aan en moedigt de farmaceutische industrie aan om actief op een duurzame manier te handelen. Omdat elke actie belangrijk is.