Welkom bij Bachi

Inloggen

Ik geef mijn toestemming aan BACHI vzw voor de verwerking van mijn persoonsgegevens in het kader van het vermelde doeleinde hier >>
Remember me


Paswoord vergeten ?

Extranet (New)

Missie

BACHI is de Belgische koepelorganisatie van de industrie van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten verkocht in apotheek.

Bachi heeft als doel haar leden te vertegenwoordigen en hun gemeenschappelijke belangen te behartigen.

De prioriteit van Bachi is het bevorderen van een gunstig maatschappelijk en politiek klimaat voor zelfzorg, waarbij de patiënt- consument centraal staat.

Bachi ijvert voor de erkenning van de socio-economische rol van zelfzorg met in acht name van het belang van de volksgezondheid, de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en de industrie-leden van de vereniging.