Welkom bij Bachi

Doelstelling

BACHI is de Belgische beroepsvereniging van bedrijven die actief zijn in de industrie van voorschriftvrije gezondheidsproducten.

BACHI heeft als doel haar leden te vertegenwoordigen en hun gemeenschappelijke belangen te behartigen. De prioriteit van BACHI is het bevorderen van een gunstig, maatschappelijk en politiek klimaat voor zelfzorg, waarbij de patiënt-consument centraal staat.

BACHI ijvert voor de erkenning van de socio-economische rol van de voorschriftvrije gezondheidsproducten met inachtname van het belang van de volksgezondheid, de apothekers en de industrie-leden van de vereniging.