Welkom bij Bachi

Inloggen

Ik geef mijn toestemming aan BACHI vzw voor de verwerking van mijn persoonsgegevens in het kader van het vermelde doeleinde hier >>
Remember me


Paswoord vergeten ?

Extranet (New)
<< Terug

CIBH

Steunend lid

Op initiatief van enkele farmaceutische firma's ,werd in 1969, het centrum voor inter-farmaceutische belangen (C.I.B),opgericht.

De doelstelling  was een werkgroep op te richten om specifieke marketing en management items te bespreken en op deze vlakken acties te ondernemen.

Heden groepeert het C.I.B. ,31 farmaceutische bedrijven (effectieve leden) en 29 dienst verlenende bedrijven (ondersteunende leden).
 
Missie
Bruggen bouwen tussen werknemers in de farmaceutische en dienst verlenende
bedrijven en dit met respect voor de Belgische wetgeving en de deontologische code.
 
Visie
De toekomst van de farmaceutische industrie te gemoed zien met nieuwe ideeën , nieuwe communicatie systemen ,en dit met gebruik van de bestaande middelen.
 
Ambitie
Kwaliteitsvolle conferenties en specifieke vormingen voor de farmaceutische industrie organiseren voor onze leden.

De activiteiten naar nieuwe potentiële leden toe te communiceren.
 
Het C.I.B. is een VZW ,beheerd door een Raad van Bestuur , bestaande uit kaderleden van de farmaceutische industrie , die zich vrijwillig in de associatie inzetten.

CIBH
Chaussée de Bruxelles 58A
1473 - Glabais
http://www.cibh.be